11.12.2011.

J.T.M.

Bio sam sam,
onda dođe ti.
Bila si puna moje ljubavi,
Al' nisam znao ko si, ko si ti.

Rekla si da si bila puna želje,
rekla si da te moja ljubav melje.
A onda si me bacila kao krpu staru,
da se sada njome neke druge taru.

Jebem li ti miša
Jebem li ti miša

Jeb'o li te patak